Frågeloggen handlar om att besvara ett antal frågor utifrån filmer om entreprenörer. Denna frågelogg är från första veckan. Jag valde Leah Busque som startade ett företag som heter Task Rabbit

  1. Vilket var den avgörande punkten eller beslutet för entreprenören som startade företaget/projektet, utveckla i korta drag hur den processen såg ut och vad som skulle betecknas som avgörande.Jag kände det som att hon önskade mer, hon hade ett tillfredsställande arbete inom IBM men hade så mycket mer att ge och var rätt så uttråkad på det ordinarie arbetet. När de då var “out of dog food” funderade hon och hennes man på om de skulle kunna få hjälp någonstans ifrån och ur detta blev det arbetsnamnet “Runners” vilket sen ändrades till “TaskRabbit”.
  1. På vilka sätt hade de kunskaper och erfarenheter de hade med sig innan de startade sitt företag/projekt för inflytande på vad det blev för företag? Fundera kring vad de i sin bakgrund och sin utbildning direkt kunde använda och vad de eventuellt för ny kunskap de fick lära sig och på vilket sätt de då gjorde detta.Hon och hennes man hade väldigt mycket erfarenhet av programmering men det mesta inom själva entreprenörskapet fick de lära sig, som t ex om själva arbetsgången, företagsänglar, skuldebrev osv.
  1. Hur knöts de mentorer och personer med speciell kompetens till deras företag/projekt och vilket var syftet med detta?Hon pratade med många och fick till slut kontakt med Scott Griffith som var en bekants bekant. Som ung entreprenör behöver man mycket stöd vilket hon fick av honom.
  1. Hur nådde de ut med sin idé till sina kunder och hur såg den processen ut, vem var deras första kund och vad fick det för påverkan?Hon kontaktade 600 mammor som fick testa på en betaversion. Hon kontaktade folk på Craigslist för att uföra de olika arbeten som efterfrågades.
  1. Fundera kring tidsaspekten att gå från idé till att ett företag eller projekt är etablerat, tog det 6 månader eller fem år, eller var processen mer flytande?Jag har dålig uppfattning om hur lång tid detta tog men hon satsade 6 månader, efter att hon sagt upp sig på IBM, på att bara programmera och föra idén framåt. Hon fick pengar från en pensionsfond som betalades ut vid uppsägningen och som hon sen levde på tills lanseringen var ett faktum. Efter 9 månader fick hon en affärsängel.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *