Frågeloggen handlar om att besvara ett antal frågor utifrån filmer om entreprenörer. Denna frågelogg är från andra veckan. Jag valde Sue Fischer grundaren av Smitten Ice Cream.

1. Vilket var den avgörande punkten eller beslutet för entreprenören som startade företaget/projektet, utveckla i korta drag hur den processen såg ut och vad som skulle betecknas som avgörande.

Hon hade alltid varit glad för glass och hade en skön känsla kring glass osv. När hon var i New York så gick hon och tog en glass hos Tasty som var den största bland glassar, men tänkte att hon kunde göra något bättre. Så hon började brainstorma och funderade ut olika varianter med den speciella teknik som hon ville använda.

2. På vilka sätt hade de kunskaper och erfarenheter de hade med sig innan de startade sitt företag/projekt för inflytande på vad det blev för företag? Fundera kring vad de i sin bakgrund och sin utbildning direkt kunde använda och vad de eventuellt för ny kunskap de fick lära sig och på vilket sätt de då gjorde detta.

Mentorskapet var viktigast i utbildningen. Skolan visade vilka styrkor och svagheter hon hade. Hon sålde stenar när hon var liten och var uppenbarligen redan då intresserad av att sälja saker.

3. Hur knöts de mentorer och personer med speciell kompetens till deras företag/projekt och vilket var syftet med detta?

Genom skolan och mentorskapet knöts kontakter mest på utbildningen. Hon hade sen ett stort nätverk som hon kunde kontakta på vägen. Hon flög över landet i hopp om att hitta en partner. Hon hittade en pensionerad NASA-ingenjör som kunde stötta hennes idé.

4. Hur nådde de ut med sin idé till sina kunder och hur såg den processen ut, vem var deras första kund och vad fick det för påverkan?

Brainstormade fram att man kunde ha en glassvagn. Sen nådde de ut på Facebook, Twitter och annan social media. Hon åkte tillsammans med flera andra food trucks som redan hade följare som sen följde började följa henne, så stor framgång blev tack vare social media.

5. Fundera kring tidsaspekten att gå från idé till att ett företag eller projekt är etablerat, tog det 6 månader eller fem år, eller var processen mer flytande?

Det tog några år att utveckla själva tekniken bakom hur man skulle kunna ta fram glass med rätt textur osv. Hon la också ut sin idé på forum på Stanford och arbetade igenom sin affärsplan. En lång tid fick hon ta av sina besparingar och tvekade ifall det verkligen var rätt sak att göra.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *