För att skapa min hållbarhetsförmedling har jag i veckan funderat på vilka kategorier som bör finnas. Hittills är jag helt klar över att det bör finnas:

  • Hållbara tjänster med underkategorier (ej klart än)
  • Hållbara produkter med underkategorier (ej klart än)

Jag vill också ha ett

  • Hållbart forum där man kan diskutera och dela med sig av tips och idéer om ett mer hållbart samhälle och vardag.

Jag har också tankar om

  • Hållbar miljö
  • Social hållbarhet
  • Ekonomisk hållbarhet

men än så länge vet jag inte hur dessa ska kategoriseras eller vad de ska innehålla.

Miljödelen skulle kunna vara allmän information om hur man lever hållbart, och jag har försökt reda ut begreppet social hållbarhet, något lite svårt att tyda tycker jag.

Social hållbarhet enligt Folkhälsomyndigheten: “Social hållbarhet har en avgörande betydelse för det demokratiska samhället och är helt nödvändig ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Ett socialt hållbart samhälle är resilient, men samtidigt förändringsbenäget och ett samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Det är ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum, vilket kräver att människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen.”, vidare läser jag på Göteborg stads hemsida: “Social hållbarhet handlar kortfattat om att två saker ska finnas i ett samhälle. Den ena är välfärd och innebär att människor ska ha en ha en hygglig standard och leva i en trivsam miljö. Välfärd betyder också att fördelningen av livets goda ska vara någorlunda rättvis. Den andra saken är att sociala system, som samhällen, ska ha en förmåga att lösa problem som människor hamnar i.”

Låt säga att det då innebär att människor ska ha en hygglig standard och leva i en trivsam miljö, då skulle äldre kanske behöva lite sällskap eller något barn lite mer omsorg än vad de kan få hemma. Detta sköts ju vad gäller äldreomsorg, statligt eller via landsting och kommuner, men det är tydligt att behovet är större än tillgången, då man ser diverse förmedlingar som dykt upp på senare tid, tjänster som t ex Äldrekontakt. Då kanske denna “sociala hållbarhet” kvalar in under tjänster snarare än att man har en egen kategori.

Jag funderar vidare till nästa vecka på hur jag kan dela upp dessa. Då ska jag även producera en Elevator pitch för mitt företag! Spännande!

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *