Frågeloggen handlar om att besvara ett antal frågor utifrån filmer om entreprenörer. Denna frågelogg är från tredje veckan. Jag valde Melody McCloskey, grundaren av StyleSeat

 

1. Vilket var den avgörande punkten eller beslutet för entreprenören som startade företaget/projektet, utveckla i korta drag hur den processen såg ut och vad som skulle betecknas som avgörande.

Hon visste nog hela tiden ATT hon ville göra något eget men inte vad eller hur. När hon jobbade i ett team på en TV-kanal innebar hennes arbetsuppgifter mycket av det som var att “starta ett företag i ett företag” och där lärde hon sig mycket. Hon insåg då att det var det hon ville göra för sin egen del.

2. På vilka sätt hade de kunskaper och erfarenheter de hade med sig innan de startade sitt företag/projekt för inflytande på vad det blev för företag? Fundera kring vad de i sin bakgrund och sin utbildning direkt kunde använda och vad de eventuellt för ny kunskap de fick lära sig och på vilket sätt de då gjorde detta.

Liknande svar som ovan, hon lärde sig mycket utifrån sina arbetsuppgifter på TV-kanalen och kunde använda sig av denna kunskap när hon startade sitt eget företag. Hon avskydde skolan och det hon lärt sig och fick rådet att börja med PR, vilket hon också gjorde.

3. Hur knöts de mentorer och personer med speciell kompetens till deras företag/projekt och vilket var syftet med detta?

Hon hade en designer som var hennes vän, drack några öl och de kom då överens om att han skulle hjälpa henne med att ta fram en design. Hon festade sen vidare med en utvecklare som hjälpte henne bygga/utvecklade idén. Hon hade också en gammal kollega från TV-jobbet som hon rekryterade, han hade mycket kunskap inom affärsvärlden. Sin första ”check” fick hon av en vän som trodde på henne. Detta gjorde att hon kunde sluta på sitt arbete för att kunna fokusera på att utveckla företaget och sen knöts även affärsänglar till företaget. Syftet med detta var att få kapital för att utveckla affärerna.

4. Hur nådde de ut med sin idé till sina kunder och hur såg den processen ut, vem var deras första kund och vad fick det för påverkan?

I ett helt år hängde de på salonger för att marknadsföra sin idé. De intervjuade salongerna och kom som jag förstår det var det en participativ arbetsgång där man kom fram till vad som skulle ingå. När de skulle lansera gick hon från “dörr till dörr” bokstavligt och genom Angellist fick de 10.000 anslutna.

5. Fundera kring tidsaspekten att gå från idé till att ett företag eller projekt är etablerat, tog det 6 månader eller fem år, eller var processen mer flytande?

Jag upplever det som att det tog några år men det är inget som framgår helt tydligt. Hon slutade sitt arbete och fokuserade på företaget i några månader och det framgår att de fick 10.000 anslutna till 60.000 på 1,5 år men det säger inget om precis när hon startade företaget. Hon tänkte på det i två år (kan ha hört fel) och blev mer och mer beslutsam.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *