Frågeloggen handlar om att besvara ett antal frågor utifrån filmer om entreprenörer. Denna frågelogg är från fjärde veckan. Jag valde Daniel Ek, grundaren av Spotify. Jag tycker inte att svaren framgår ur intervjun men har resonerat kring frågorna utifrån hur jag ser och tror att det varit att starta upp Spotify.

1. Vilket var den avgörande punkten eller beslutet för entreprenören som startade företaget/projektet, utveckla i korta drag hur den processen såg ut och vad som skulle betecknas som avgörande.

Han hade väl alltid varit intresserad av både musik och datorer och kunde som barn inte riktigt välja mellan datorn och gitarren, samtidigt hade han alltid haft en förmåga och vilja att vilja förbättra olika ”situationer” och produkter. Eftersom han hade ett stort musikintresse så kombinerades detta med viljan att ”ge folket musik och kultur” och därigenom förbättrades en redan existerande musiktjänst utifrån Napster.

 

2. På vilka sätt hade de kunskaper och erfarenheter de hade med sig innan de startade sitt företag/projekt för inflytande på vad det blev för företag? Fundera kring vad de i sin bakgrund och sin utbildning direkt kunde använda och vad de eventuellt för ny kunskap de fick lära sig och på vilket sätt de då gjorde detta.

Han var ju redan innan han startade Spotify en IT-entreprenör så jag antar att han hade mycket kunskap inom många områden vad gäller IT. Han liksom många andra var väldigt musikintresserade och ur detta utvecklades tjänsten för den stora massan. Det är lättare att nå ut med en bra produkt som många efterfrågar och som ständigt förändras utifrån kundernas önskemål.

3. Hur knöts de mentorer och personer med speciell kompetens till deras företag/projekt och vilket var syftet med detta?

T ex när han skulle starta upp Spotify i England var det viktigt att han också flyttade dit för att visa vem ”de hade att göra med”, ett sätt att förstärka trovärdigheten? Han verkar väldigt social och träffar gärna folk personligen.

 

4. Hur nådde de ut med sin idé till sina kunder och hur såg den processen ut, vem var deras första kund och vad fick det för påverkan?

Jag vet inte vem som var deras första kund eller hur de gjorde för att nå ut från början. Men jag antar att de skapade en tjänst som många kanske önskat och när den väl dök upp så var det nytt och smidigt att många hakade på och genom att de skapat en bra produkt spred det sig lätt från mun till mun.

 

5. Fundera kring tidsaspekten att gå från idé till att ett företag eller projekt är etablerat, tog det 6 månader eller fem år, eller var processen mer flytande?

Jag kan googla mig till att företaget startade 2006 efter att ha jobbat på TradeDoubler men vet i övrigt inget om tidsaspekten.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *