Del 1: Förstudie och designbrief

Det första steget i en designprocess är att få en empatisk förståelse av det problem du försöker lösa (av  ). Man måste definiera ett problem för att kunna skapa en lösning.

För att kunna designa rätt sak på rätt sätt behöver man göra research, analysera och skapa en målgrupp (Benyon, D, s.18, 2014). För att skapa något nytt måste man ha kunskap och insikt om vad som redan finns och vad som saknas och för detta behövs alltså en förstudie. Först behövde jag reda ut vad konnässörskap och nörderi innebar, därefter undersöka och välja område för uppgiften. Jag brainstormade (Greenberg, s.17, 2012) och letade fakta inom de områden jag valde ut till en början. Förstudien bestod från början av att leta fakta på nätet och i artiklar (literature reviews, Martin & Hanington, s.112, 2012). Jag hittade inte jättemycket forskning inom det område jag till slut fastnade för, däremot hittade jag en hel del på nätet (secondary research, Martin & Hanington, s.154, 2012). Jag konstaterade att det finns väldigt många nördområden, TV-serienördar, kvinnors huvudbonad-nördar, Nostradamusnördar, listan var lång. Undersökte lite mer ingående vad som fanns inom fartygs- och kryssningsområdet men där verkade det finnas väldigt många tjänster redan för denna målgrupp så jag fortsatte och hittade till slut mitt ämne: Pärlplattebyggande. I min förstudie upptäckte jag att det finns några appar där man kan bygga pärlplattor och även olika tjänster på nätet men det verkade inte finnas något forum eller något sätt att koppla ihop allt och alla som har med pärlplattebyggande att göra. Så det blev min ursprungliga idé, att kunna koppla samman andra likasinnade, skapa forum och tillhandahålla information om ämnet. Jag kontaktade potentiella användare inom området (intressegrupper på Facebook bl a) och efter en första analys av vad man efterfrågade gjorde jag en mindmap (Martin & Hanington, s.118, 2012) över vad som skulle kunna vara med men efter lite reflektion så kan jag konstatera att det var lite onödigt arbete i ett för tidigt skede, dock väldigt användbart i ett senare. Jag skapade även en PACT-analys (Benyon, D, s. 25-45, 2014),  och tog fram personas (Martin & Hanington, s.132, 2012) och skapade scenario (Martin & Hanington, s.152, 2012). En brief med mål och syfte togs också fram.

PACT-analys

People
De som kommer att använda denna design är människor med ett stort intresse för att bygga pärlplattor. Barn och ungdomar men även vuxna.

Activities 
Aktiviteter som kommer att utföras är att bygga pärlplattor. Man kommer också att använda sig av en mobil tjänst. I den mobila tjänsten kommer man att ha möjlighet att ladda upp filer och skapa ett pärlplattemönster, bygga mönstret manuellt eller digitalt och även ha möjlighet att se i 3D hur ens alster kommer att kunna se ut. Man kan medverka i forum, kolla tutorials, lägga upp egna tutorials. Skriva ut mönster, spela spel i form av pärlplattebyggande kommer också vara möjligt. Ett galleri kommer att kunna beskådas och man kommer också kunna ladda upp egna skapade pärlplattebilder.

Context
Man befinner sig hemma när man bygger sina pärlplattor och den mobila tjänsten kan användas på de flesta ställen, man kan också befinna sig på dagis, i skola, i ett gemensamt “hobbyutrymme”.

Technologies
Man behöver tillgång till en digital artefakt som kan hantera en app. För att dela och kommunicera med andra kommer uppkoppling till internet vara nödvändigt. En applikation byggd på ett sätt som innefattar, delning, uppladdning, 3d-visning, vanlig bild- och filmvisning, forumaktivitet, nedladdning och möjlighet att skriva ut behövs. Aktiviteten “att fysiskt bygga” kräver bra ljuskällor, eventuellt mönster, pärlor, pärlplattor och en yta att lägga materialet på.

Personas

Lisa, 6 år. Hon går på fritids och älskar pärlplattor. Lisa bor i ett kreativt hem med en mamma som är konstnär och pappa som är jurist, samt storasyster Elsa, 7 år som också gillar pärlplattsbygge. Lisa letar ofta nya mönster till sina pärlplattor och syskonen bygger ofta pärlplattor tillsammans på kvällarna. Mamma sköter inköp av material.

Elin, 24 år. Har alltid haft pärlbyggeri som specialintresse. Bygger ofta seriefigurer och tar fram egna mönster. Lever med pojkvän och katt och har mycket tid över till sin hobby. Umgås gärna med likasinnade. Arbetar som serietecknare.

Josef, 32. Bygger pärlplattor i 3D. Gillar att göra tutorials som han lägger ut på nätet. Inspireras ofta av andras byggande. Lever ensam, för tillfället arbetslös, få vänner IRL, interagerar mest över nätet. Önskar sig ett forum där han kan interagera med andra med samma intresse.

Scenario 

Lisa 6 år, är på fritids och har tagit ett foto av en blomma som hon vill bygga en pärlplatta av. Hon laddar upp fotot till ett program som enkelt skapar ett pärlplattemönster. Därefter kan hon skriva ut mönstret med alla pärlor utmarkerade. Efter utskriften/mönstret bygger hon en pärlplatta. När hon är klar är hon stolt. Hon vill visa hela världen vad hon skapat, men speciellt vill hon visa sin syster vad hon byggt. Hon tar en bild med sin ipad och laddar upp bilden på sin pärlplatta till galleriet som finns i programmet. Hon skickar en länk till sin syster som blir eld och lågor och vill bygga en likadan. Lisa kan enkelt dela både sitt mönster och bild i galleriet så att storasyster och andra kan få ta del av dessa.

Designbrief

Syfte

Att för individer i mobil kontext kunna hitta all information som går att koppla till området “pärlplattor och pärlplattsbygge” och att kunna interagera med andra med samma intresse.

Mål

Att underlätta för individer med pärlplattsbygge som intresse. Det finns idag appar där man kan simulera pärlplattebyggande, dock saknas en djupare och mer ingående tjänst och denna design ska främja både digitalt och traditionellt skapande av pärlplattekonst. Man ska på något sätt kunna hitta information om ämnet. Man ska vidare kunna medverka till att utöka kunskapsbanken, skapa alster och mönster och även kunna dela och få tillgång till andra intresserades alster, tankar, tutorials, mönster m.m. De intresserade som bygger skapelser i 3D ska även hitta information och annat inom detta område.

Reflektion

Förstudie är viktigt på så många vis. När man börjar intressera sig för ett område är man oftast helt okunnig och det krävs ett gediget förarbete för att få en uppfattning om vad marknaden har att erbjuda och vad de tänkta användarna behöver, kräver och önskar sig. Jag har insett hur tidskrävande förstudien är och hur svårt det är att vaska fram information om vissa områden. I framtiden behöver jag bli bättre på att hitta rätt artiklar, fråga när jag kör fast och kanske också få tips om hur man bäst letar på rätt ställen. Det är lätt att bli överväldigad av allt som skrivits och det är svårt att hitta det som är relevant. Att arbeta på distans är utmanande och jag funderade på att ta mig till ett fysiskt bibliotek för att se vad för sorts hjälp de kunde erbjuda så det är något jag tänker att jag gör i framtiden. Reflektion var alltså också att jag undrar om jag tänker lite fel när jag letar litteratur och har svårt att ringa in det jag ska söka efter.

Referenser:
Benyon, D. (2014). Designing interactive systems. 3rd ed. Pearson, Harlow

Greenberg, S. (2012). Sketching user experiences. Amsterdam: Elsevier.

Martin, B. and Hanington, B. (2012). Universal methods of design. 1st ed. Beverly, MA: Rockport Publishers.