Del 4 genomfördes som ett individuellt designprojekt med fokus på video som designmaterial. Där utvecklade jag med hjälp av video konceptet vidare och producerade ett videoscenario. Videon är uppdelad i två delar och först presenteras konceptet där det idag “är” och man får en inblick i hur tjänsten/spelet kommer att fungera. Jag tittar i andra delen tillbaka på briefar och prototyper som jag arbetat med under kursens gång. 

Före inspelningen gjorde jag storyboard (Martin & Hanington, 2012, s.170) och ett manus. Tanken var att se hur tjänsten fungerar i praktiken och när man får en “uppgift” som användare. Man kan genom detta också få helt nya idéer som man inte tänkt på tidigare och förutse framtida interaktioner genom detta (Benyon, 2014, s.106).

Storyboard:

20170522_080940

Manus:

Videomanus

Reflektion

Reflektioner som gjordes under videoinspelningen över själva tjänsten var bl a att det eventuellt borde varit en notisfunktion tidigare i spelet. Även hemknapp och lite annat tyckte jag saknades. Det fanns också saker som borde vara tydligare osv. Det var väldigt lärorikt att filma då man precis som med de andra metoderna kan upptäcka saker som inte fungerar eller som kan förbättras eller läggas till.

 

Referenser:
Benyon, D. (2014). Designing interactive systems. 3rd ed. Pearson, Harlow

Martin, B. and Hanington, B. (2012). Universal methods of design. 1st ed. Beverly, MA: Rockport Publishers. Tan, G., Ooi, K., Chong, S. and Hew, T. (2014). NFC mobile credit card: The next frontier of mobile payment?.