I kursen Design av medietjänster för mobila enheter har vi genomfört en designprocess under 20 veckor. Projektet har genomförts dels i grupp och dels individuellt. Här följer en sammanfattning av designprocessen. Uppgiften vi fick var uppdelad i fyra olika delprov och jag presenterar under de olika flikarna  processen från ax till limpa.

Den ursprungliga uppgiften vi fick var att skapa en digital tjänst för mobila enheter och temat var nördar och konnässörer. Vårt ursprungliga koncept skulle riktas mot ett område som INTE låg inom vårt eget intresseområde utan skulle vara något område där vi var helt okunniga.

Nedan en illustrerande icke exakt tidslinje som visar olika stadier i designprocessen från start till slut i vårt projekt. Arbetet är flytande och itererande och går därför in i varandra och bildar ingen exakt tidslinje men jag har tagit med den då man kan få en överblick över vilka metoder som använts och hur arbetet framskridit.

tidslinje