17Dec/16

Milstolpe 3 – Testning mot kund

Jag har testat min idé mot slutkund, dels genom en enkät på nätet och dels genom intervjuer där jag berättat och pratat om min hållbarhetsförmedling. De jag intervjuat har jag valt med omsorg och tagit de som jag vet är “kritiska” och som ser problem och eventuellt också lösningar.

Enkäten visade att 62 procent var inte beredda att betala för tjänsten men 38 procent var beredda att betala, lite överraskande kände jag, då jag trodde att färre skulle vara beredda att betala för den. 100 procent tyckte att de hade användning för tjänsten och 62 procent tyckte att det skulle lösa ett problem för dem. Det fanns ingen som tyckte att det var en dålig idé vilket känns betryggande. Övriga tankar som de hade om sidan/appen var bl a:

”Bra idé! Totalt förvirrad själv och pallar inte ta reda på ”1000” olika saker. Tror att rätt utfört skulle en sådan sajt t o m få mig engagerad.”

”Initialt gratis, men låg medlemsavgift efterhand … är det app så två varianter, gratis och köpeversion”

“Ska vara lättanvändbar.”

“Super bra idé!!!!!”

Angående fråga om kategorier så tyckte de jag täckt in det mesta bra men, någon att det var för många kategorier, en annan att man skulle passa sig för för hårt nischade kategorier. De kategorier jag valt ut var följande:

– Låna (här kan man låna saker av varandra)
– Byta (här kan man byta saker med varandra)
– Hyra (här kan man hyra saker eller hyra ut)
– Köpa (här kan man hitta saker att köpa hos företag som har ett hållbarhetstänk)
– Skänkes (här kan man skänka saker eller hitta saker som skänks av andra)
– Begagnat (Allt inom begagnat)
– Laga (Företag som lagar dina trasiga kläder och saker)
– Livsmedel (Företag som har tänket: “närodlat ekologiskt”)
– Återanvänt (Allt som är återanvänt hittar man här)
– Tjänster (Olika tjänster inom hållbarhet, kan vara socialt eller annat)
– DIY (Do It Yourself, tips på hur man kan återanvända prylar och “göra själv” istället för att köpa nytt)
– Information (Allmän information om hållbarhet)
– Miljönär (företag som certifierat sig som Miljönär)

Någon tyckte som ovan att initialt kunde tjänsten vara gratis men efter ett tag så kunde det vara en betaltjänst och som app skulle det finnas en gratisversion och en för en kostnad. Bra förslag tycker jag, särskilt tanken med appen. Någon tyckte att det var en suverän idé och att det skulle kunna få personen engagerad vilket ju är syftet med hela idén. Jag tycker jag fått bra feedback på min undersökning och testning mot kund. Det var lättare att få grepp om vad de tycker när man intervjuade live, än en enkät. Det finns i det senare fallet inte utrymme för följdfrågor och diskussion kring idén, så jag tycker att intervjuerna var de som gav mest även om det också är intressant att se lite statistik i form av procent som tycker si eller så. De som kan tänkas bidra till sidan är både företag, organisationer och privatpersoner.Jag inser att det skulle bli ett stort jobb att samla in alla företag som vill ansluta sig till detta och problemet som alla har är ju just att hitta dem, men omöjligt är det inte och när Hållbarhetsförmedlingen ”sprider sig” så tänker jag att Hållbarhetsförmedlingen kanske får förfrågningar från företag utan att man behöver leta. Jag tänker mig crowdsourcing där alla kan bidra på olika vis. Detta kommer att kräva en webbplats som byggs utifrån att alla kan bidra på sitt sätt.

environmental-protection-326923_640

05Dec/16

Frågeloggen v. 4

Frågeloggen handlar om att besvara ett antal frågor utifrån filmer om entreprenörer. Denna frågelogg är från fjärde veckan. Jag valde Daniel Ek, grundaren av Spotify. Jag tycker inte att svaren framgår ur intervjun men har resonerat kring frågorna utifrån hur jag ser och tror att det varit att starta upp Spotify.

1. Vilket var den avgörande punkten eller beslutet för entreprenören som startade företaget/projektet, utveckla i korta drag hur den processen såg ut och vad som skulle betecknas som avgörande.

Han hade väl alltid varit intresserad av både musik och datorer och kunde som barn inte riktigt välja mellan datorn och gitarren, samtidigt hade han alltid haft en förmåga och vilja att vilja förbättra olika ”situationer” och produkter. Eftersom han hade ett stort musikintresse så kombinerades detta med viljan att ”ge folket musik och kultur” och därigenom förbättrades en redan existerande musiktjänst utifrån Napster.

 

2. På vilka sätt hade de kunskaper och erfarenheter de hade med sig innan de startade sitt företag/projekt för inflytande på vad det blev för företag? Fundera kring vad de i sin bakgrund och sin utbildning direkt kunde använda och vad de eventuellt för ny kunskap de fick lära sig och på vilket sätt de då gjorde detta.

Han var ju redan innan han startade Spotify en IT-entreprenör så jag antar att han hade mycket kunskap inom många områden vad gäller IT. Han liksom många andra var väldigt musikintresserade och ur detta utvecklades tjänsten för den stora massan. Det är lättare att nå ut med en bra produkt som många efterfrågar och som ständigt förändras utifrån kundernas önskemål.

3. Hur knöts de mentorer och personer med speciell kompetens till deras företag/projekt och vilket var syftet med detta?

T ex när han skulle starta upp Spotify i England var det viktigt att han också flyttade dit för att visa vem ”de hade att göra med”, ett sätt att förstärka trovärdigheten? Han verkar väldigt social och träffar gärna folk personligen.

 

4. Hur nådde de ut med sin idé till sina kunder och hur såg den processen ut, vem var deras första kund och vad fick det för påverkan?

Jag vet inte vem som var deras första kund eller hur de gjorde för att nå ut från början. Men jag antar att de skapade en tjänst som många kanske önskat och när den väl dök upp så var det nytt och smidigt att många hakade på och genom att de skapat en bra produkt spred det sig lätt från mun till mun.

 

5. Fundera kring tidsaspekten att gå från idé till att ett företag eller projekt är etablerat, tog det 6 månader eller fem år, eller var processen mer flytande?

Jag kan googla mig till att företaget startade 2006 efter att ha jobbat på TradeDoubler men vet i övrigt inget om tidsaspekten.

05Dec/16

Milstolpe 2

Då var vi framme vid milstolpe 2 i entreprenörskap och det är en pitch ang vår affärsidé. Vi har i tankesmedjan tittat på varandras pitcher och fått dem utvärderade. Detta var min pitch innan kommentarerna. Kommentarer var bl a “kort och tydlig samt håller hela tiden ögonkontakt. Något jag saknar är någon slags uppmaning på slutet, ‘gå in på www…’, ‘hämta vår app…’ eller liknande”, “Bra att du gjorde det personligt så att man som åskådare lättare kan relatera till tjänsten.  Jag skulle gärna se att du lägger till info om hur man får tag på dig för att kunna ställa mer frågor om tjänsten.” och “Tycker att din pitch är bra och tydlig, du ger ett väldigt lugnt intryck. Bra att du också talar till personen och ger ett intryck av att du förstår situationen eftersom du också känner så. Möjligen lite det som jag också fick som feedback att använda lite mer kroppsspråk”.
Håller med om att ett “roligare/rörligare kroppsspråk” kanske hade gjort sig bra här, är kanske inte helt bekväm framför kameran men det kanske kommer med lite träning 🙂

Vet inte varför jag plötsligt inte kan bädda in klippet här men en länk får duga så länge.

Maritas pitch

29Nov/16

Frågeloggen v. 3

Frågeloggen handlar om att besvara ett antal frågor utifrån filmer om entreprenörer. Denna frågelogg är från tredje veckan. Jag valde Melody McCloskey, grundaren av StyleSeat

 

1. Vilket var den avgörande punkten eller beslutet för entreprenören som startade företaget/projektet, utveckla i korta drag hur den processen såg ut och vad som skulle betecknas som avgörande.

Hon visste nog hela tiden ATT hon ville göra något eget men inte vad eller hur. När hon jobbade i ett team på en TV-kanal innebar hennes arbetsuppgifter mycket av det som var att “starta ett företag i ett företag” och där lärde hon sig mycket. Hon insåg då att det var det hon ville göra för sin egen del.

2. På vilka sätt hade de kunskaper och erfarenheter de hade med sig innan de startade sitt företag/projekt för inflytande på vad det blev för företag? Fundera kring vad de i sin bakgrund och sin utbildning direkt kunde använda och vad de eventuellt för ny kunskap de fick lära sig och på vilket sätt de då gjorde detta.

Liknande svar som ovan, hon lärde sig mycket utifrån sina arbetsuppgifter på TV-kanalen och kunde använda sig av denna kunskap när hon startade sitt eget företag. Hon avskydde skolan och det hon lärt sig och fick rådet att börja med PR, vilket hon också gjorde.

3. Hur knöts de mentorer och personer med speciell kompetens till deras företag/projekt och vilket var syftet med detta?

Hon hade en designer som var hennes vän, drack några öl och de kom då överens om att han skulle hjälpa henne med att ta fram en design. Hon festade sen vidare med en utvecklare som hjälpte henne bygga/utvecklade idén. Hon hade också en gammal kollega från TV-jobbet som hon rekryterade, han hade mycket kunskap inom affärsvärlden. Sin första ”check” fick hon av en vän som trodde på henne. Detta gjorde att hon kunde sluta på sitt arbete för att kunna fokusera på att utveckla företaget och sen knöts även affärsänglar till företaget. Syftet med detta var att få kapital för att utveckla affärerna.

4. Hur nådde de ut med sin idé till sina kunder och hur såg den processen ut, vem var deras första kund och vad fick det för påverkan?

I ett helt år hängde de på salonger för att marknadsföra sin idé. De intervjuade salongerna och kom som jag förstår det var det en participativ arbetsgång där man kom fram till vad som skulle ingå. När de skulle lansera gick hon från “dörr till dörr” bokstavligt och genom Angellist fick de 10.000 anslutna.

5. Fundera kring tidsaspekten att gå från idé till att ett företag eller projekt är etablerat, tog det 6 månader eller fem år, eller var processen mer flytande?

Jag upplever det som att det tog några år men det är inget som framgår helt tydligt. Hon slutade sitt arbete och fokuserade på företaget i några månader och det framgår att de fick 10.000 anslutna till 60.000 på 1,5 år men det säger inget om precis när hon startade företaget. Hon tänkte på det i två år (kan ha hört fel) och blev mer och mer beslutsam.

25Nov/16

Hållbarhetsförmedling – fler tankar

För att skapa min hållbarhetsförmedling har jag i veckan funderat på vilka kategorier som bör finnas. Hittills är jag helt klar över att det bör finnas:

 • Hållbara tjänster med underkategorier (ej klart än)
 • Hållbara produkter med underkategorier (ej klart än)

Jag vill också ha ett

 • Hållbart forum där man kan diskutera och dela med sig av tips och idéer om ett mer hållbart samhälle och vardag.

Jag har också tankar om

 • Hållbar miljö
 • Social hållbarhet
 • Ekonomisk hållbarhet

men än så länge vet jag inte hur dessa ska kategoriseras eller vad de ska innehålla.

Miljödelen skulle kunna vara allmän information om hur man lever hållbart, och jag har försökt reda ut begreppet social hållbarhet, något lite svårt att tyda tycker jag.

Social hållbarhet enligt Folkhälsomyndigheten: “Social hållbarhet har en avgörande betydelse för det demokratiska samhället och är helt nödvändig ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Ett socialt hållbart samhälle är resilient, men samtidigt förändringsbenäget och ett samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Det är ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum, vilket kräver att människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen.”, vidare läser jag på Göteborg stads hemsida: “Social hållbarhet handlar kortfattat om att två saker ska finnas i ett samhälle. Den ena är välfärd och innebär att människor ska ha en ha en hygglig standard och leva i en trivsam miljö. Välfärd betyder också att fördelningen av livets goda ska vara någorlunda rättvis. Den andra saken är att sociala system, som samhällen, ska ha en förmåga att lösa problem som människor hamnar i.”

Låt säga att det då innebär att människor ska ha en hygglig standard och leva i en trivsam miljö, då skulle äldre kanske behöva lite sällskap eller något barn lite mer omsorg än vad de kan få hemma. Detta sköts ju vad gäller äldreomsorg, statligt eller via landsting och kommuner, men det är tydligt att behovet är större än tillgången, då man ser diverse förmedlingar som dykt upp på senare tid, tjänster som t ex Äldrekontakt. Då kanske denna “sociala hållbarhet” kvalar in under tjänster snarare än att man har en egen kategori.

Jag funderar vidare till nästa vecka på hur jag kan dela upp dessa. Då ska jag även producera en Elevator pitch för mitt företag! Spännande!

 

21Nov/16

Frågeloggen v. 2

Frågeloggen handlar om att besvara ett antal frågor utifrån filmer om entreprenörer. Denna frågelogg är från andra veckan. Jag valde Sue Fischer grundaren av Smitten Ice Cream.

1. Vilket var den avgörande punkten eller beslutet för entreprenören som startade företaget/projektet, utveckla i korta drag hur den processen såg ut och vad som skulle betecknas som avgörande.

Hon hade alltid varit glad för glass och hade en skön känsla kring glass osv. När hon var i New York så gick hon och tog en glass hos Tasty som var den största bland glassar, men tänkte att hon kunde göra något bättre. Så hon började brainstorma och funderade ut olika varianter med den speciella teknik som hon ville använda.

2. På vilka sätt hade de kunskaper och erfarenheter de hade med sig innan de startade sitt företag/projekt för inflytande på vad det blev för företag? Fundera kring vad de i sin bakgrund och sin utbildning direkt kunde använda och vad de eventuellt för ny kunskap de fick lära sig och på vilket sätt de då gjorde detta.

Mentorskapet var viktigast i utbildningen. Skolan visade vilka styrkor och svagheter hon hade. Hon sålde stenar när hon var liten och var uppenbarligen redan då intresserad av att sälja saker.

3. Hur knöts de mentorer och personer med speciell kompetens till deras företag/projekt och vilket var syftet med detta?

Genom skolan och mentorskapet knöts kontakter mest på utbildningen. Hon hade sen ett stort nätverk som hon kunde kontakta på vägen. Hon flög över landet i hopp om att hitta en partner. Hon hittade en pensionerad NASA-ingenjör som kunde stötta hennes idé.

4. Hur nådde de ut med sin idé till sina kunder och hur såg den processen ut, vem var deras första kund och vad fick det för påverkan?

Brainstormade fram att man kunde ha en glassvagn. Sen nådde de ut på Facebook, Twitter och annan social media. Hon åkte tillsammans med flera andra food trucks som redan hade följare som sen följde började följa henne, så stor framgång blev tack vare social media.

5. Fundera kring tidsaspekten att gå från idé till att ett företag eller projekt är etablerat, tog det 6 månader eller fem år, eller var processen mer flytande?

Det tog några år att utveckla själva tekniken bakom hur man skulle kunna ta fram glass med rätt textur osv. Hon la också ut sin idé på forum på Stanford och arbetade igenom sin affärsplan. En lång tid fick hon ta av sina besparingar och tvekade ifall det verkligen var rätt sak att göra.

21Nov/16

Frågeloggen v.1

Frågeloggen handlar om att besvara ett antal frågor utifrån filmer om entreprenörer. Denna frågelogg är från första veckan. Jag valde Leah Busque som startade ett företag som heter Task Rabbit

 1. Vilket var den avgörande punkten eller beslutet för entreprenören som startade företaget/projektet, utveckla i korta drag hur den processen såg ut och vad som skulle betecknas som avgörande.Jag kände det som att hon önskade mer, hon hade ett tillfredsställande arbete inom IBM men hade så mycket mer att ge och var rätt så uttråkad på det ordinarie arbetet. När de då var “out of dog food” funderade hon och hennes man på om de skulle kunna få hjälp någonstans ifrån och ur detta blev det arbetsnamnet “Runners” vilket sen ändrades till “TaskRabbit”.
 1. På vilka sätt hade de kunskaper och erfarenheter de hade med sig innan de startade sitt företag/projekt för inflytande på vad det blev för företag? Fundera kring vad de i sin bakgrund och sin utbildning direkt kunde använda och vad de eventuellt för ny kunskap de fick lära sig och på vilket sätt de då gjorde detta.Hon och hennes man hade väldigt mycket erfarenhet av programmering men det mesta inom själva entreprenörskapet fick de lära sig, som t ex om själva arbetsgången, företagsänglar, skuldebrev osv.
 1. Hur knöts de mentorer och personer med speciell kompetens till deras företag/projekt och vilket var syftet med detta?Hon pratade med många och fick till slut kontakt med Scott Griffith som var en bekants bekant. Som ung entreprenör behöver man mycket stöd vilket hon fick av honom.
 1. Hur nådde de ut med sin idé till sina kunder och hur såg den processen ut, vem var deras första kund och vad fick det för påverkan?Hon kontaktade 600 mammor som fick testa på en betaversion. Hon kontaktade folk på Craigslist för att uföra de olika arbeten som efterfrågades.
 1. Fundera kring tidsaspekten att gå från idé till att ett företag eller projekt är etablerat, tog det 6 månader eller fem år, eller var processen mer flytande?Jag har dålig uppfattning om hur lång tid detta tog men hon satsade 6 månader, efter att hon sagt upp sig på IBM, på att bara programmera och föra idén framåt. Hon fick pengar från en pensionsfond som betalades ut vid uppsägningen och som hon sen levde på tills lanseringen var ett faktum. Efter 9 månader fick hon en affärsängel.
16Nov/16

Milstolpe 1 Affärsidé: Hållbarhetsförmedlingen

I kursen entreprenörskap är första milstolpen idégenerering, där man ska formulera en idé som man kan jobba vidare med.

Min idé är en Hållbarhetsförmedling. Det finns många tjänster på nätet där man kan låna, hyra, byta saker med och av varandra. Det är en djungel att hitta alla sidor som förmedlar detta. Jag tänker mig därför en samlingssida/app där man kan samla alla dessa tjänster och där man lätt kan söka efter den tjänst eller produkt man behöver. Jag har inte riktigt klart för mig upplägget men det skulle vara fint om man dessutom kunde samla alla tips som man som privatperson kan ta del av för att medverka till ett mer hållbart samhälle, kanske även ett tillhörande diskussionforum där man kan tipsa om allt från tjänster till DIY.

Jag vill alltså lösa problemet med att det är svårt att hitta tjänsterna, jag vill vidare lösa privatpersoners behov av att hyra, låna, byta produkter och tjänster. Behovet kan finnas i vardagen såsom att behöva låna en gräsklippare, behovet kan vara socialt då man behöver en “vän” att fika med, och man kan både socialt och miljömässigt se ett behov stillas av t ex byte av saker, leksaker, kläder osv. Idag köper alla sina egna saker och tjänsten skulle bidra till mindre konsumtion (bättre ekonomiskt) och ett bättre hållbarhetstänk. Dessutom skulle man genom forum kunna ställa frågor då man är osäker på hur man ska göra för att leva mer hållbart.

Jag tänker mig en hemsida och en app, lätta att söka i.

Jag har ännu inte hittat någon konkurrent till detta. Det finns sidor som har hållbarhetstema som listar några tjänster vardera men inget samlingsställe vad jag sett hittills.

08Nov/16

Vad är entreprenörskap?

För mig innebär entreprenörskap företagsamhet och kreativitet. Denna företagsamhet och kreativitet leder ofta vidare till en konkret idé och utifrån denna idé skapar man mål som ska uppnås. Dessa mål strävar man sedan efter och blir till en ständigt pågående process där den ursprungliga idén får växa och utvecklas och kanske förändras.

entrepreneur-1340643_640